Sinds 1 januari 2020 is het ambtenarenrecht gewijzigd. Door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is voor het merendeel van het personeel bij de overheid het reguliere arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing geworden. Toch blijft het arbeidsrecht voor personeel bij de overheid iets bijzonders door de bijzondere regelingen die ook na de normalisering per 1 januari 2020 voor hen blijven gelden. Van de normalisering zijn bovendien een aantal groepen overheidswerknemers uitgezonderd: politieke functionarissen, de rechterlijke macht en het openbaar ministerie, de militaire ambtenaren, het burgerpersoneel bij Defensie, dienstplichtigen, notarissen en gerechtsdeurwaarders en politie-ambtenaren. Op hen is het ambtenarenrecht ‘oude stijl’ van toepassing gebleven.

Dat maakt het ambtenarenrecht tot iets bijzonders. Bij Moree Gelderblom Advocaten zijn we u, met onze kennis en kunde op het gebied van ambtenarenrecht, graag van dienst.

Heeft u vragen?

Bel ons direct op 010-4776777 of stuur ons uw vraag.

    Onze
    rechtsgebieden