Uw familierecht advocaat in Rotterdam

Bent u op zoek naar een familierecht advocaat in Rotterdam? Onze advocaten adviseren u graag bij familierechtelijke kwesties. Binnen ons kantoor zijn meerdere familierechtadvocaten werkzaam.

Het familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. In het familierecht gaat het vaak om juridische vraagstukken waarbij veel emotie komt kijken en de gevolgen persoonlijk ingrijpend zijn.

Wij bieden u duidelijke, betrokken en persoonlijke bijstand.

Onze advocaten begeleiden u bij een echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, ontbinding samenlevingsovereenkomst en beëindiging samenleving zonder contract (afwikkeling informele samenleving).

Onze advocaten hebben ervaring met alle facetten die hierbij komen kijken, zoals afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verdeling (beperkte) huwelijksgoederengemeenschap, verdelingen waarbij sprake is van een onderneming, maar ook op het gebied van kinder- en partneralimentatie en de zorgregeling ten aanzien van minderjarige kinderen.

Ook kunt u onze bijstand vragen met betrekking tot vaststelling vaderschap, vaststelling dan wel vernietiging erkenning, wijziging van (eenhoofdig) gezag, of wijziging van bestaande zorgregelingen en ouderschapsplannen.

Tevens behandelt ons kantoor zaken met betrekking tot ondertoezichtstellingen (OTS), machtigingen tot uithuisplaatsing (MUHP), bewindvoering, mentorschap en curatele.

 

Vraag onze familierecht advocaat

Wilt u meer informatie van onze familierecht advocaten? Wij zijn u graag van dienst.

    Onze
    rechtsgebieden