Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is veelomvattend. U kunt vanwege langdurige ziekte aangewezen zijn op een WAO-uitkering of een WIA-uitkering. Of u bent vanwege werkloosheid in de WW beland. Misschien heeft u zorg nodig en is er een indicatie gesteld voor verpleegkundige hulp of begeleiding. Óf u heeft een aanpassing nodig in uw woning. Mogelijk moet u een beroep doen op de bijstand of is er een aanvraag voor studiefinanciering gedaan.

In al deze gevallen doet u een beroep op de overheid.
Op welke uitkering of voorziening u ook bent aangewezen, er gaat helaas regelmatig wat mis.

Misschien is het UWV van mening dat u eigenlijk best kunt werken met uw medische aandoening. Of het UWV vindt dat u uw werkloosheid aan uzelf te wijten hebt.

De gemeente kan uw bijstandsuitkering beëindigen of bepalen dat de voorziening in uw woning helemaal niet nodig is.

De indicatie voor de nodige zorg valt ineens een stuk lager uit dan in vorige jaren. Van de IB-groep ontvangt u een terugvordering omdat de OV-kaart te laat werd ingediend.
In veel gevallen is het mogelijk om in bezwaar te gaan bij de overheidsinstantie die het besluit genomen heeft. Mocht de overheid niet tegemoet willen komen aan de bezwaren, dan is de rechtbank de volgende stap. Daarna is hoger beroep mogelijk.
Met onze brede ervaring op het gebied van sociale zekerheid kunnen wij u adviseren en, als het nodig is, staan wij u graag bij in deze procedures.

Kunnen wij u helpen?

Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.

    Onze
    rechtsgebieden