In het Burgerlijk Wetboek zijn specifieke bepalingen opgenomen over wat wel en niet in algemene voorwaarden kan worden opgenomen.

In dergelijke algemene voorwaarden kunnen veelsoortige bepalingen worden opgenomen, zoals aansprakelijkheidsbeperkingen, bepalingen over de totstandkoming van opdrachten, betalingscondities en de bevoegdheid van rechterlijke instanties.

Rekening houdend met de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek op dit punt kan het aanbeveling verdienen om in de eigen, specifieke, situatie algemene voorwaarden te laten opstellen of te laten toetsen door een advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten.

Heeft u vragen?

Bel ons direct op 010-4776777 of stuur ons uw vraag.

    Onze
    rechtsgebieden