Het algemene contractenrecht omvat een groot deel van de juridische procedures en advisering. Het heeft in feite betrekking op alles wat met het maken van afspraken in het maatschappelijk verkeer te maken heeft.

Van advisering over het aangaan van overeenkomsten, het opstellen van contracten, discussies over de vraag wat in de fase van onderhandelen nog wel en niet kan, tot vragen over het aantasten van afspraken (dwang, dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden) en discussies over het niet nakomen van afspraken (wanprestatie) en de gevolgen daarvan (nakoming, ontbinding van overeenkomsten en/of schadevergoeding).

Uw advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten kan u hierover uitstekend adviseren.

Onze
rechtsgebieden