Te denken valt aan de problemen die u bij de verkoop van een woning ondervindt omdat een makelaar de gemaakte afspraken niet nakomt. Of een koper, die na ondertekening van de koopovereenkomst niet aan de verplichtingen voldoet door te weigeren de gekochte woning af te nemen.

Of wat te denken van een koper van een woning of bedrijfspand, die na aankoop en levering van het pand moet constateren dat er sprake is van forse technische gebreken of bijvoorbeeld ernstige bodemverontreiniging?

Dan is het van belang te weten wat uw rechten zijn en welke stappen kunnen worden gezet om de kosten van herstel of andere geleden schade op de verkoper te verhalen. Wij kunnen u helpen.

Verder kan Moree Gelderblom Advocaten u met veel kennis en ervaring adviseren bij de verkoop van onroerend goed en bij de opstelling van een koopovereenkomst.

Onze
rechtsgebieden