Veel maatschappelijke activiteiten worden gereguleerd door de overheid. Of het nu gaat om het bezetten van een standplaats op een markt, de exploitatie van een horecagelegenheid, het aanwezig zijn van kansspeelautomaten, de oprichting van een productiebedrijf, of de opzet van een minicamping, voor al deze activiteiten zijn vergunningen nodig.

Tegen besluiten van de overheid inzake dergelijke vergunningen staan aparte procedures in de vorm van bezwaar en beroep open. Een bijzonder terrein binnen het bestuursrecht vormt het ruimtelijke ordeningsrecht, dat betrekking heeft op procedures rondom bijvoorbeeld bestemmingsplannen, bouwvergunningen, maar ook planschade en handhavingsmaatregelen.

Of u nu problemen ondervindt bij de aanvraag van een vergunning of bijvoorbeeld bezwaren hebt tegen een aan een ander verleende vergunning, Moree Gelderblom Advocaten is u graag van dienst.

Onze
rechtsgebieden