Moree Gelderblom Advocaten heeft de nodige kennis in huis op het gebied van verzekeringsrecht. Het verzekeringsrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op de juridische relatie tussen een verzekeringsmaatschappij en verzekerden.

Verzekeraars en verzekerden willen niet alleen goed geadviseerd worden over de inhoud van de diverse verzekeringspolissen, maar willen ook graag worden bijgestaan op het moment, dat zich met betrekking tot een afgesloten verzekeringsovereenkomst problemen voordoen. In deze en andere gevallen kunnen wij u bijstaan. Te denken valt aan een verzekerings-maatschappij die weigert een verzekerd schadebedrag uit te keren dan wel kosten van geneeskundige behandeling, die geclaimd worden, te vergoeden.

Daarnaast staat Moree Gelderblom Advocaten ook verzekeraars bij, die de schade die zij aan verzekerden hebben uitgekeerd, wensen te verhalen op de veroorzakers van de schade. Laat u door Moree Gelderblom Advocaten bijstaan en adviseren.

Onze
rechtsgebieden