Incassozaken hebben betrekking op het incasseren van niet betaalde, eenvoudige, vorderingen: veelal onbetaalde facturen. Van schriftelijke sommatie en eventuele ingebrekestelling tot beslag leggen en het doorlopen van een gerechtelijke procedure.

Onze
rechtsgebieden