Mr. drs. S. Visser ondernemingsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, strafrecht

Mr. Visser is gespecialiseerd op het terrein van ondernemingsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht, familierecht, onroerend goedrecht en strafrecht.

Mr. Visser is voorts ambtelijk secretaris van geschillen commissies onderwijs / gezondheidszorg.

Mr. Visser heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht, insolventierechten strafrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Onze
rechtsgebieden