Mr. drs. M.C. van Meppelen Scheppink bestuurs-, ambtenaren-, arbeidsrecht

Mr. Van Meppelen Scheppink richt zich vooral op arbeidsrecht bij de overheid, de zorg en het onderwijs, ambtenarenrecht en bestuursrecht.
Mr. Van Meppelen Scheppink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Ruimtelijk bestuursrecht
– Ambtenarenrecht (militairen)

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten 10 opleidingspunten te behalen op deze geregistreerde rechtsgebieden.

Mr. Van Meppelen Scheppink is sinds 1998 werkzaam bij Moree Gelderblom advocaten. Sinds 1 januari 2020 is hij lid van de maatschap.

Onze
rechtsgebieden