Mr. drs. S.O. Voogt LL.M. arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht

Mr. Voogt is in 1988 als advocaat begonnen bij het toenmalige kantoor Dutilh, Van der Hoeven en Slager. Sinds eind 1990 werkt hij bij Moree Gelderblom Advocaten. Per 1 januari 1994 is hij lid van de maatschap.

Mr. Voogt is met name gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij heeft in de eerste helft van 2016 de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA) cum laude afgerond. Mr. Voogt is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA).

Hij houdt zich daarnaast met name bezig met huurrecht bedrijfsruimte en het algemene contractenrecht.

In zijn vrije tijd is hij actief binnen zijn kerkelijke gemeente.

Mr. Voogt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Onze
rechtsgebieden