Hoe verloopt mijn letselschadezaak?

De behandeling van uw letselschadezaak bestaat uit twee fasen.

In fase 1 bepalen wij samen wie er aansprakelijk is.
In fase 2 gaan we met u bepalen hoe groot de door u geleden schade is.

Lees verder over deze twee fasen in de behandeling.

Fase 1: We bepalen wie er aansprakelijk is

Wanneer we uw zaak gaan behandelen, zullen we eerst moeten uitvinden wie er aansprakelijk is voor uw letsel. Als uw wederpartij nog niet erkent dat zij aansprakelijk is voor uw letsel, zullen we er eerst voor moeten zorgen dat zij zich aansprakelijk stellen.

Om te bepalen wie er aansprakelijk is, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om getuigen te horen. Als uw letsel is veroorzaakt door een medische fout van bijvoorbeeld uw arts, kan het nodig zijn om een onafhankelijke specialist om een oordeel te vragen.

Fase 2: We bepalen hoe groot uw letselschade is

Als in de eerste fase blijkt dat uw tegenpartij inderdaad volledig of gedeeltelijk aansprakelijk is voor uw letselschade, zullen we aan de tweede fase van de behandeling van uw zaak beginnen.

In deze tweede fase stellen we samen met u vast wat de gevolgen van het ongeval zijn, en hoe groot uw schade is.

Denk bij schade aan:

 • ziektekosten;
 • extra kosten in verband met een ziekenhuisopname;
 • reiskosten in verband met doktersbezoek;
 • kosten voor huishoudelijke hulp;
 • gemiste inkomsten;
 • smartengeld.

Dit hele traject kan veel tijd in beslag nemen en hangt nauw samen met de duur van het genezingsproces van uw letsel.

Pas nadat er een ‘medische eindtoestand is ingetreden’, kunnen we tot afronding van uw zaak komen. Een medische eindtoestand houdt in, dat er óf wel sprake is van een volledig herstel, óf dat er geen volledig herstel mogelijk zal zijn, maar er wel een stabiele medische situatie is ontstaan.

Moet ik zelf de kosten voorschieten?

Nee, dat is niet de bedoeling.

Wanneer de aansprakelijkheid is erkend, zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij voorschotten moeten betalen, waarmee u de kosten kunt vergoeden. Tót de eindregeling van de schade moet de verzekeraar doorgaan met het betalen van deze voorschotten, zodat u in de tussentijd niet tekort komt.

Hoe komt de eindregeling tot stand?

Uiteraard is het de bedoeling dat er voor uw letselschade een regeling met de aansprakelijke tegenpartij wordt getroffen. Deze eindregeling wordt in veel gevallen voorafgegaan door medische expertise. Een onafhankelijke specialist zal de gevolgen van het ongeval en eventuele invaliditeit in kaart brengen. De specialist schrijft hierover een rapport. Dit rapport is belangrijk bij het bepalen van de eindregeling.

Het medische rapport wordt beoordeeld door een medisch adviseur. De Letselschade advocaten bij Moree Gelderblom Advocaten werken voor deze beoordeling samen met een aantal ervaren medisch adviseurs.

Ik heb nog veel vragen…

We kunnen ons goed voorstellen dat u nog veel vragen heeft. Onze letselschade advocaten zijn u graag van dienst. Neem daarom snel contact met ons op. U kunt zelf bellen, wij kunnen u bellen of u kunt uw vraag via onderstaand formuliertje.

Vragen?

Heeft u vragen over het verloop van uw letselschadezaak? We beantwoorden ze graag.

U kunt ons ook bellen op
010-2445098

  U heeft vast veel vragen.
  Bel ons voor gratis advies

  Neem contact met ons op