Onze advocaten mr. Rodenburg en mr. Albersen kunnen u bijstaan in erfrechtelijke aangelegenheden.

Voorbeelden van erfrechtelijke kwesties zijn geschillen over de verdeling van een nalatenschap, de benoeming/het ontslag van een executeur, de rechten en plichten van erfgenamen, zoals het recht op administratieve stukken om een beeld te krijgen over de samenstelling van de nalatenschap, de benoeming van een vereffenaar, het vaststellen van de omvang van een legitieme portie, het vorderen van de afgifte van een legaat, het uitoefenen van wilsrechten, verzoeken tot medewerking aan het vestigen van vruchtgebruik of het opheffen van de verplichting tot het vestigen van een vruchtgebruik.

Mr. Rodenburg is lid van de VEAN: Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland: www.vean.nl

Onze
rechtsgebieden