Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten. Moree Gelderblom is ingeschreven bij de KVK onder nummer 24495223. Het BTW nummer is NL004938720B01. 

Onze advocaten staan geregistreerd op de volgende rechtsgebieden.

– mr. drs. S.O. Voogt L.L.M. staat geregistreerd op arbeidsrecht;
– mr. P.N. Langstraat staat geregistreerd op letselschade en verzekeringsrecht;
– mr. drs. S. Visser staat geregistreerd op ondernemingsrecht, insolventierecht, strafrecht en personen- en familierecht;
– mr. A.J.C. van Bemmel staat geregistreerd op personen- en familierecht, arbeidsrecht;
– mr. drs. M.C. van Meppelen Scheppink staat geregistreerd op ruimtelijk bestuursrecht en ambtenarenrecht (militairen);
– mr. drs. P.A. Visser staat geregistreerd op ondernemingsrecht, insolventierecht en algemene praktijk;
– mr. H.R. Flipse staat geregistreerd op vastgoedrecht, bouwrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht;
– mr. M.J. Goedhart staat geregistreerd op huurrecht en verbintenissenrecht;
– mr. E.A. Echter staat geregistreerd op letselschade;
– mr. W.J. Boer staat geregistreerd op letselschade;
– mr. J.H. Rodenburg staat geregistreerd op erfrecht;
– mr. P. Leemans staat geregistreerd op letselschade;
– mr. D.M. Uithol staat geregistreerd op letselschade;
– mr. H. Romijn staat geregistreerd op arbeidsrecht;
– mr. S.C. Köbben staat geregistreerd op personen- en familierecht

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling Verzekeringen N.V. (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam). 

Op alle aan ons verleende opdrachten en door ons verrichte diensten en overige werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam onder nummer 5/2002. Onze algemene voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Moree Gelderblom Advocaten hanteert de kantoorklachtenregeling die van toepassing is op elke overeenkomst van opdracht die tussen haar en de cliënt wordt gesloten.

Moree Gelderblom Advocaten is a civil law partnership of private limited liability companies. All assignments carried out and all work done by us are subject to our general terms and conditions of Moree Gelderblom Advocaten, which are filed with the District Court of Rotterdam under number 5/2002 and are available at www.mglaw.nl. Our general terms and conditions include a limitation of liability clause.

Onze
rechtsgebieden