Alle advocaten zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten. Moree Gelderblom is ingeschreven bij de KVK onder nummer 24495223. Het BTW nummer is NL004938720B01. 

Ten behoeve van de advocaten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI Gerling Verzekeringen N.V. (Westblaak 14, 3012 KL Rotterdam). 

Op alle aan ons verleende opdrachten en door ons verrichte diensten en overige werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam onder nummer 5/2002. Onze algemene voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.

Moree Gelderblom Advocaten hanteert de kantoorklachtenregeling die van toepassing is op elke overeenkomst van opdracht die tussen haar en de cliënt wordt gesloten.

Moree Gelderblom Advocaten is a civil law partnership of private limited liability companies. All assignments carried out and all work done by us are subject to our general terms and conditions of Moree Gelderblom Advocaten, which are filed with the District Court of Rotterdam under number 5/2002 and are available at www.mglaw.nl. Our general terms and conditions include a limitation of liability clause.

Onze
rechtsgebieden