Mw. mr. S.G.G. Severs-Albersen personen- en familierecht, erfrecht en nalatenschappen

Mr. Albersen is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met de masters Privaatrecht en Strafrecht. Gedurende haar studie was zij actief bij Vidius Rechtshulp en het klachtenbureau justitieoptreden Utrecht. Na haar studie heeft zij bijna vijf jaar gewerkt bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Binnen Moree Gelderblom richt zij zich volledig op het personen- en familierecht en het erfrecht.

Onze
rechtsgebieden