Mr. P.N. Langstraat letselschaderecht, verzekeringsrecht, tuchtrecht

Mr. Langstraat is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Hij behandelt bijna uitsluitend letselschadezaken voor particulieren. Tevens heeft hij ervaring met tuchtrechtspraak mede doordat hij acht jaar lid is geweest van de Tuchtcommissie van de Judobond Nederland, waarvan de laatste vier jaren als voorzitter.

Hij was als docent en examinator vele jaren verbonden aan de Grotius Academie voor de LSA specialisatie-opleiding “Personenschade” en tevens is hij docent “Aansprakelijkheid en Schadevergoeding” geweest bij het Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs van de Katholieke Universiteit Nijmegen alsmede docent Personenschade bij het NIBE-SVV, een opleidingsinstituut voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf.
Langstraat bekleedde voorts 4 jaar lang de functie van voorzitter van de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA en is thans lid van de Kwaliteitscommissie van die vereniging. Hij is voorts redacteur van het blad “Verkeersrecht”.

Op dit moment maakt mr. Langstraat deel uit van het Rechtsbijstandsteam van advocaten, dat het merendeel bijstaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp. Tot slot wordt vermeld dat mr. Langstraat zitting heeft gehad in de stuurgroep van deskundigen, die zich bezig heeft gehouden met het ontwerpen van een nieuw systeem van smartengeldwaardering in Nederland.

Mr. Langstraat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: letselschaderecht en verzekeringsrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr Langstraat bezit het Keurmerk Letselschade Advocatuur.

Mr Langstraat is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) Bekijk zijn lidmaatschapskaart.

Mr Langstraat is lid van de Specialisatie Verenigingen (Letselschade) van de Nederlandse Orde van Advocaten

Mr Langstraat is lid van PEOPIL, de Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers

Onze
rechtsgebieden