Mr. J.H. Rodenburg erfrecht en nalatenschappen

In 2004 is mr. Rodenburg beëdigd tot advocaat. Vanaf 1 februari 2019 is hij werkzaam bij Moree Gelderblom Advocaten.

Mr. Rodenburg is gespecialiseerd in het erfrecht. Hij heeft in 2015 de postacademische Leergang Erfrecht van de Academie voor de Rechtspraktijk met succes afgerond. Mr. Rodenburg is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Hij verricht naast zijn werk ook vrijwilligerstaken binnen zijn kerkelijke gemeente.

Mr. Rodenburg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: erfrecht.
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Onze
rechtsgebieden