Mr. A.J.C. van Bemmel personen- en familierecht, arbeidsrecht

Mr. Van Bemmel is met name werkzaam op de rechtsgebieden arbeids-, ondernemings- en familierecht. Hij heeft in december 2007 de post-doctorale leergang Arbeidsrecht Grotius Academie cum laude afgerond. Mr. Van Bemmel is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA).

Mr. Van Bemmel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen- en familierecht

– Arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Mr. Van Bemmel is lid van diverse besturen en commissies, onder meer binnen zijn kerkelijke gemeente, de gezondheidszorg en het onderwijs.

Mr. Van Bemmel is sinds 1 januari 2003 verbonden aan Moree Gelderblom advocaten. Op 1 januari 2010 trad hij toe tot de maatschap. Hij fungeert momenteel als voorzitter van de maatschap.

Onze
rechtsgebieden